BIL SEKTOR KESALAHAN DENDA
2017
1. PELANCONGAN (HOTEL)
  1. SEKSYEN 16(4)
    Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya

  2. SEKSYEN 5(2)
    Memproses data peribadi tanpa persetujuan subjek data

DENDA RM 10,000.00 ATAU 8 BULAN PENJARA

2. PENDIDIKAN (IPTS)

SEKSYEN 16(4)
Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya 

DENDA RM 10,000-00 ATAU 3 BULAN PENJARA

3. PERKHIDMATAN (AGENSI PEKERJAAN)

SEKSYEN 16(4)
Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya 

DENDA RM 10,000.00

4. PENDIDIKAN (IPTS)

SEKSYEN 16(4)
Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya

BICARA KOMPAUN RM 10,000.00

2018
1. PERKHIDMATAN (AGENSI PEKERJAAN)

SEKSYEN 16(4)
Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya

DENDA RM 10,000.00