1. Pembayaran fi pendaftaran hendaklah dibuat dalam masa 21 hari di kaunter pendaftaran setelah pemohon menerima e-mel pemberitahuan kelulusan pendaftaran dan bawa bersama slip akuan terima.

2. Perakuan Pendaftaran akan disediakan selepas bayaran fi pendaftaran dijelaskan.

3. Pengguna Data tergolong dari dua atau lebih golongan pengguna data hendaklah membuat pendaftaran yang berasingan.

4. Tempoh sah laku pendaftaran adalah 24 bulan dari tarikh permohonan diluluskan. Peringatan pembaharuan pendaftaran akan dihantar melalui e-mel kepada Pengguna Data berkenaan, 3 bulan sebelum tarikh tamat perakuan pendaftaran.

5. Kadar fi pendaftaran tahunan yang dikenakan adalah berdasarkan jenis perniagaan seperti di bawah -

 

 Jenis Perniagaan  Jumlah Fi
 Pemilikan tunggal  100
 Perkongsian  200
 Sendirian Berhad
 300
 Awam Berhad  400
 
 
** Pendaftaran pengguna data kini dibuka sehingga 15 Februari 2014