VISI

Menggunakan kemudahan teknologi ICT pada tahap yang optimum.


MISI

  1. Menggalakan penggunaan ICT dalam proses kerja jabatan.
  2. Menggalakan penggunaan ICT dalam proses komunikasi jabatan, pelanggan dan pemegang amanah (stake holder).
  3. Membuat penambahbaikan secara berterusan mengikut keperluan jabatan.

FUNGSI DAN PERANAN

  1. Memberi perkhidmatan sokongan teknikal dan bantuan khidmat nasihat berhubung perlaksanaan ICT kepada warga Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP).
  2. Menyediakan khidmat sokongan untuk Sistem Pendaftaran Pengguna Data yang telah boleh digunakan sepenuhnya mulai Januari 2014.
  3. Mengurus Pusat Data Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP)
  4. Menyenggara dan mengemaskini kandungan portal rasmi/ laman web Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP);
  5. Memastikan ketersediaan capaian laman web rasmi Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) adalah 97%.