DASAR KUALITI

Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia (JPDP) komited untuk mengawalselia dan menguatkuasakan Akta Perlindungan Data Peribadi dalam transaksi komersial berdasarkan Tujuh Prinsip Utama Perlindungan Data Peribadi demi mencapai kesejahteraan hidup rakyat Malaysia.