HALANGAN PEMPROSESAN BAGI MAKSUD PEMASARAN LANGSUNG (DIRECT MARKETING) 

 No  Dokumen  Fail
 1

 Notis Subseksyen 43(1)

 Contoh Notis bertulis oleh Subjek Data kepada Pengguna Data untuk memberhentikan atau tidak memulakan pemprosesan data peribadi Subjek Data

  Muat Turun
 2

 Borang Subseksyen 43(2)

 Contoh Permohonan oleh Subjek Data kepada Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi untuk mengkehendaki Pengguna Data mematuhi Notis Subseksyen 43 (1)

   Muat Turun