Notis Perlindungan Data Peribadi boleh didapati dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Notis berkenaan boleh dimuat turun di sini : 

(a) Notis Perlindungan Data Peribadi 

(b) General Guide.