Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi telah mengeluarkan Kod Tata Amalan (KTA) Perlindungan Data Peribadi bagi Sektor Perbankan dan Institusi Kewangan. KTA ini terdapat dalam versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Pautan bagi KTA berkenaan boleh diakses dengan klik di sini