Penerbitan oleh Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP)

Laporan Pemeriksaan Seksyen 101
Tata Amalan
Warta / Gazette
Bunting
Risalah
Poster
Akta 709
Laporan Tahunan
Buletin