Kenyataan Sidang Media YB Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia berkaitan pelaksanaan penguatkuasaan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 (Akta 709) pada 26 November 2013.

Kenyataan Sidang Media ( Sila klik untuk paparan penuh artikel )