Slaid Seminar Persidangan Akta 709 dan sila muat turun slide di bawah :

  1. Pengenalan
  2. Cabaran PDPA Dalam Digital Ekonomi
  3. Isu-Isu dan Aduan
  4. Pemeriksaan Sistem Data Peribadi
  5. Perspektif Standard JPDP