PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

LAWATAN PEMERIKSAAN SISTEM DATA PERIBADI DI BAWAH SEKSYEN 48, AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 [AKTA 709] KE ATAS KOLEJ TEKNOLOGI YAYASAN SABAH (KTYS) – 28 SEPTEMBER 2022

Kongsi Halaman

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top