PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Unit Siasatan

Share

Muhammad Matori Bin Ali

Jawatan : Pengarah
T: 03-8911 7902
E: matori@pdp.gov.my​


A. Rafiz Bin Ismail

Jawatan : Ketua Unit Siasatan
T: 03-8911 7924
E: rafiz@pdp.gov.my​


Amrul Hadi Bin Abdul Mokti

Jawatan : Pengawai Penguatkuasa
T: 03-8911 7397
E: amrulhadi@pdp.gov.my​


D.Leila Binti Khalid

Jawatan : Penolong Pegawai Penguatkuasa
T: 03-8911 7920
E: dleila@pdp.gov.my​


 

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top