PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Siaran Media : Keperluan Pendaftaran Pengguna Data Di Bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709) Oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi Malaysia.

Kongsi Halaman

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top