BIL SEKTOR KESALAHAN DENDA
 1
PELANCONGAN 
( HOTEL )  
1.SEKSYEN 16(4)
Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya.
 
2.SEKSYEN 5(2)
Memproses data peribadi tanpa persetujuan subjek data
 
DENDA RM 10,000.00 @ 8 BULAN PENJARA
 
DENDA RM 10,000.00 @ 8 BULAN PENJARA
 
PENDIDIKAN
( IPTS )
1.SEKSYEN 16(4)
Memproses data peribadi
Tanpa perakuan Pesuruhjaya.
 
DENDA RM 10,000-00 ATAU 3 BULAN PENJARA.
PERKHIDMATAN
( AGENSI PEKERJAAN  )
1.SEKSYEN 16(4)
Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya.
DENDA RM 10,000.00