PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

KENYATAAN MEDIA – KETUA PENGARAH JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (JPDP): JPDP SIASATAN INSIDEN KETIRISAN DATA PERIBADI PEMOHON UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)

Kongsi Halaman

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top