PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

PEMANTAUAN TATACARA ADVISORY PDP DI SEKITAR LANGKAWI, KEDAH BAGI MEMASTIKAN TATACARA PENGENDALIAN AKTIVITI PENGUMPULAN, PEMPROSESAN DAN PENYIMPANAN DATA PERIBADI OLEH PREMIS PERNIAGAAN DISIMPAN DENGAN SELAMAT. 6 SEPTEMBER 2020.

Kongsi Halaman

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top