PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Taklimat Akta Perlindungan Data Peribadi 2010: Isu-isu dan Perlaksanaan Pemakaian kepada lebih daripada 60 orang wakil daripada universiti awam di seluruh Malaysia. 27 Ogos 2021

Kongsi Halaman

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top