PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik

Kongsi Halaman

Menyelaras dan memantau hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran pengguna data dan Forum Pengguna Data seperti yang diperuntukkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top