PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi
Menu

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik

Kongsi Halaman

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Menyelaras dan memantau hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran pengguna data dan Forum Pengguna Data seperti yang diperuntukkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Tukar saiz teks
Kontras
Scroll to Top