PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Unit Komunikasi Korporat

Kongsi Halaman

Mempromosikan dasar, program dan aktiviti Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) ke arah pembentukan imej yang positif melalui perancangan promosi dan publisiti yang strategik dan berkesan.

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top