PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Piagam Pelanggan

Kongsi Halaman

  1. Melayan pelanggan dalam tempoh 15 minit selepas mendapat nombor giliran.
  2. Menyerah Perakuan Pendaftaran Pengguna Data dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh bayaran ditunaikan.
  3. Memberi maklum balas kepada aduan pelanggan dengan cepat, tepat dan berbudi bahasa dalam tempoh masa berikut:
    • Akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari bekerja;
    • Maklum balas awal dalam tempoh 5 hari berkerja. 

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top