PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

PEKELILING PESURUHJAYA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI BIL.3/2022: KEWAJIPAN UNTUK MEMPERBAHARUI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PENGGUNA DATA DI BAWAH AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 [AKTA 709]

Kongsi Halaman

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top