PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Tatacara Pengendalian Bagi Aktiviti Pengumpulan, Pemprosesan Dan Penyimpanan Data Peribadi Oleh Premis Perniagaan Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)

Kongsi Halaman

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top