PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Data Terbuka

Kongsi Halaman

Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KKMM dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Senarai Data Terbuka KKMM :

1) MSC Malaysia – Awarded vs Active by Ownership

2) MSC Malaysia – Awarded vs Active 1997 – 2014

3) MSC Malaysia – Awarded vs Active Summary

4) Hand Phone Users Survey 2012

5) Internet Users Survey 2012

6) Laporan Tahunan KKMM 2012/MCMC Annual Report 2012

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top