OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection
Menu

Operation & Registration Division

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

UNIT HAL EHWAL PENGGUNA DATA

Merancang dan menyelaras semua urusan hal ehwal pengguna data yang berdaftar di bawah peruntukkan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709).

Fungsi dan Peranan:

  • Merancang, penambahbaikan sistem penyampaian, khidmat nasihat serta bertanggungjawab menyalurkan maklumat berkenaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 kepada pengguna data;
  • Menyediakan dan memantau program/latihan/bengkel/roadshow/forum dan sesi perkongsian ilmu berkenaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 bersama pengguna data;
  • Mengadakan program kesedaran dan pendidikan mengenai Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 kepada semua pengguna data yang berdaftar;
  • Menggubal peraturan mengenai forum pengguna data dan tataamalan;
  • Memberikan perhatian dan tindakan sewajarnya terhadap pertanyaan dan aduan mengenai pengguna data.

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Tukar saiz teks
Kontras
Scroll to Top