OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection

Pengguna Data Yang Telah Dikenakan Tindakan Di Bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)

Share

BIL SEKTOR KESALAHAN DENDA
2017
1. PELANCONGAN (HOTEL)
  1. SEKSYEN 16(4)
    Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya
  2. SEKSYEN 5(2)
    Memproses data peribadi tanpa persetujuan subjek data
DENDA RM 10,000.00 ATAU 8 BULAN PENJARA
2. PENDIDIKAN (IPTS) SEKSYEN 16(4)
Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya
DENDA RM 10,000-00 ATAU 3 BULAN PENJARA
3. PERKHIDMATAN (AGENSI PEKERJAAN) SEKSYEN 16(4)
Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya
DENDA RM 10,000.00
4. PENDIDIKAN (IPTS) SEKSYEN 16(4)
Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya
BICARA KOMPAUN RM 10,000.00
2018
1. PERKHIDMATAN (AGENSI PEKERJAAN) SEKSYEN 16(4)
Memproses data peribadi tanpa perakuan Pesuruhjaya
DENDA RM 10,000.00

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top