OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection

BERLANGSUNG TAKLIMAT PERSIDANGAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI [AKTA 709] BAGI GOLONGAN PENGGUNA DATA DI NEGERI KEDAH. 15 MAC 2021

Share

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top