OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection

LAWATAN DAN KUNJUNGAN KERJASAMA STRATEGIK ANTARA JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (JPDP) BERSAMA UNIT KOMUNIKASI KORPORAT, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN (MAFI) DAN JABATAN PENDAFTARAN NEGARA (JPN). 19 MAC 2021

Share

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top