OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection

LAWATAN PEMERIKSAAN SISTEM DATA PERIBADI DI BAWAH SEKSYEN 101, AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 [AKTA 709] KE ATAS KOLEJ YAYASAN PELAJARAN JOHOR (KYPJ). 11 September 2022

Share

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top