OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection

LAWATAN PEMERIKSAAN SISTEM DATA PERIBADI DI BAWAH SEKSYEN 48, AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 [Akta 709] KE ATAS LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN). 18 September 2022

Share

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top