OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection

PEMERIKSAAN SISTEM DATA PERIBADI DI BAWAH SEKSYEN 48, AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 (AKTA 709) DI PANCA ABADI AUTOMOBIL SDN BHD, PULAU PINANG. 30 NOVEMBER 2020

Share

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top