OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection

SIARAN MEDIA JPDP – DAKWAAN PENJUALAN DATA PERIBADI PENGGUNA APLIKASI MUSLIM PRO KEPADA TENTERA AMERIKA SYARIKAT

Share

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top