OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection

Siaran Media : Keperluan Pendaftaran Pengguna Data Di Bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709) Oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi Malaysia.

Share

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top