OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection
Menu

Siaran Media : Keperluan Pendaftaran Pengguna Data Di Bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709) Oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi Malaysia.

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Tukar saiz teks
Kontras
Scroll to Top