OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection

Tatacara Pengendalian Bagi Aktiviti Pengumpulan, Pemprosesan Dan Penyimpanan Data Peribadi Oleh Premis Perniagaan Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)

Share

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top