OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection
Menu

Relevant Documents

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Antara dokumen- dokumen berkaitan bagi sebelas Klasifikasi Golongan Pengguna Data mengikut sektor seperti yang berikut :–

1. Sektor Komunikasi:-

2. Sektor Perbankan dan Institusi Kewangan:-

3. Sektor Insurans:-

4. Sektor Kesihatan:-

5. Sektor Pelancongan dan Hospitaliti:-

6. Sektor Pengangkutan :-

 • Malaysian Airlines Berhad (MAB)
 • Air Asia
 • MAS Wings
 • Air Asia X
 • Firefly
 • Berjaya Air
 • Malindo

7. Sektor Pendidikan;

8. Sektor Jualan Langsung dan Pemasaran Langsung: Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993

9. Sektor Perkhidmatan:

a) Syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125] atau seorang yang mengikat perkongsian di bawah Akta Perkongsian [Akta 135] yang menjalankan perniagaan:

1) Semenanjung : Majlis Peguam Malaysia (Bar Council Malaysia)

2) Sabah : Contoh Siji

3) Sarawak : Contoh Sijil

b) Lesen di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 [Akta 122]

c) Lesen di bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 [Akta 246]

10. Sektor Hartanah:-

a) Lesen di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118]

b) Lesen di bawah Enakmen Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1978, Sabah

c) Lesen di bawah Ordinan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1993, Sarawak

11. Sektor Utiliti :-

 • Tenaga Nasional Berhad
 • Sabah Electricity Sdn. Bhd
 • Sarawak Electricity Supply Corporation
 • SAJ Holding Sdn. Bhd.
 • Air Kelantan Sdn. Bhd.
 • LAKU Management Sdn. Bhd.
 • Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.
 • Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd.
 • Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd.
 • Syarikat Air Melaka Sdn. Bhd.
 • Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd.
 • Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd.

12. Pajak Gadai:-

Lesen di bawah Akta Pemegang Pajak Gadai 1972

13. Pemberi Pinjam Wang :-

Lesen di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Tukar saiz teks
Kontras
Scroll to Top