OFFICIAL PORTAL OF DEPARTMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Official Portal of
Department of Personal Data Protection
Menu

Relevant Documents

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Antara dokumen- dokumen berkaitan bagi sebelas Klasifikasi Golongan Pengguna Data mengikut sektor seperti yang berikut :–

1. Sektor Komunikasi:-

2. Sektor Perbankan dan Institusi Kewangan:-

3. Sektor Insurans:-

4. Sektor Kesihatan:-

5. Sektor Pelancongan dan Hospitaliti:-

6. Sektor Pengangkutan :-

 • Malaysian Airlines Berhad (MAB)
 • Air Asia
 • MAS Wings
 • Air Asia X
 • Firefly
 • Berjaya Air
 • Malindo

7. Sektor Pendidikan;

8. Sektor Jualan Langsung dan Pemasaran Langsung: Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993

9. Sektor Perkhidmatan:

a) Syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125] atau seorang yang mengikat perkongsian di bawah Akta Perkongsian [Akta 135] yang menjalankan perniagaan:

1) Semenanjung : Majlis Peguam Malaysia (Bar Council Malaysia)

2) Sabah : Contoh Siji

3) Sarawak : Contoh Sijil

b) Lesen di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 [Akta 122]

c) Lesen di bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 [Akta 246]

10. Sektor Hartanah:-

a) Lesen di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118]

b) Lesen di bawah Enakmen Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1978, Sabah

c) Lesen di bawah Ordinan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1993, Sarawak

11. Sektor Utiliti :-

 • Tenaga Nasional Berhad
 • Sabah Electricity Sdn. Bhd
 • Sarawak Electricity Supply Corporation
 • SAJ Holding Sdn. Bhd.
 • Air Kelantan Sdn. Bhd.
 • LAKU Management Sdn. Bhd.
 • Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.
 • Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd.
 • Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd.
 • Syarikat Air Melaka Sdn. Bhd.
 • Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd.
 • Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd.

12. Pajak Gadai:-

Lesen di bawah Akta Pemegang Pajak Gadai 1972

13. Pemberi Pinjam Wang :-

Lesen di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Tukar saiz teks
Kontras
Scroll to Top