PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Bahagian Penguatkuasaan

Kongsi Halaman

Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan Pematuhan Akta 709 melalui penilaian, penyiasatan dan pemantauan.

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top