PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi
Menu

Fungsi & Peranan

Kongsi Halaman

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

PENDAFTARAN & OPERASI

Menyelaras dan memantau hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran pengguna data dan Forum Pengguna Data seperi mana yang diperuntukan dalam AKta Perlindungan Data Peribadi

PEMANTAUAN

Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pemantaunan dan penguatkuasaan bagi memastikan Pematuhan AKta 709 melalui penilaian, penyiasatan dan pemantauan.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Mempromosikan dasar program dan aktiviti Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) ke arah pembentukan imej yang positif melalui perancangan promosi dan publisiti yang strategik dan berkesan.

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Memberi perkhidmatan sokongan teknikal, sistem dan bantuan khidmat nasihat berhubung perlaksanaan ICT kepada warga Jabtan Perlindungan Data Peribadi.

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

Mengurusakan hal-hal pentadbiran dan kewangan Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Tukar saiz teks
Kontras
Scroll to Top