PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

BENGKEL PEMATUHAN PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI MELIBATKAN PENYERTAAN 50 KAKITANGAN SEKSYEN PENTADBIRAN,SUMBER MANUSIA,CAWANGAN KESELAMATAN,HAL EHWAL PELAJAR DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT ANJURAN SEKOLAH MENENGAH KUEN CHENG, KUALA LUMPUR PADA 24 MAC 2024

Kongsi Halaman

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top