PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

LAWATAN PEMERIKSAAN SISTEM DATA PERIBADI DI BAWAH SEKSYEN 101, AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 [ AKTA 709 ] KE ATAS PUSAT DIALISIS MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS) BUKIT JELUTONG, SELANGOR PADA 21 MAC 2024

Kongsi Halaman

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top