PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

YBrs. Tuan Mazmalek Mohamad, Ketua Pengarah JPDP merangkap Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi Malaysia menyampaikan taklimat bertajuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 [Akta 709] dalam Seminar Pengenalan Akta 709 anjuran Universiti Putra Malaysia (UPM) – 22 September 2022

Kongsi Halaman

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top