PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Unit Penilaian Risiko

Share

Muhammad Matori Bin Ali

Jawatan : Pengarah
T: 03-8911 7902
E: matori@pdp.gov.my​


Leniza Anak Nihar

Jawatan : Ketua Unit
T: 03-8911 7809
E: leniza@pdp.gov.my​


Kosong

Jawatan : Pengawai Penguatkuasa
T: 03-8911 7922


 

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top