PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Muat Turun Borang/Dokumen

Kongsi Halaman

Borang Notifikasi Ketirisan Data (Data Breach Notification, DBN)

HALANGAN PEMPROSESAN BAGI MAKSUD PEMASARAN LANGSUNG (DIRECT MARKETING)

Notis Subseksyen 43(1)
Contoh Notis bertulis oleh Subjek Data kepada Pengguna Data untuk memberhentikan atau tidak memulakan pemprosesan data peribadi Subjek Data

Borang Subseksyen 43(2)
Contoh Permohonan oleh Subjek Data kepada Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi untuk mengkehendaki Pengguna Data mematuhi Notis Subseksyen 43 (1)

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top