PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi
Menu

Muat Turun Borang/Dokumen

Kongsi Halaman

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Borang Notifikasi Ketirisan Data (Data Breach Notification, DBN)

HALANGAN PEMPROSESAN BAGI MAKSUD PEMASARAN LANGSUNG (DIRECT MARKETING)

Notis Subseksyen 43(1)
Contoh Notis bertulis oleh Subjek Data kepada Pengguna Data untuk memberhentikan atau tidak memulakan pemprosesan data peribadi Subjek Data

Borang Subseksyen 43(2)
Contoh Permohonan oleh Subjek Data kepada Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi untuk mengkehendaki Pengguna Data mematuhi Notis Subseksyen 43 (1)

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Tukar saiz teks
Kontras
Scroll to Top