PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Tataamalan Umum Perlindungan Data Peribadi (versi Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris)

Kongsi Halaman

Untuk makluman, Tataamalan Umum Perlindungan Data Peribadi (versi Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris) telah dikuatkuasakan pada 15 Disember 2022.

TATAAMALAN UMUM PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

GENERAL CODE OF PRACTICE OF PERSONAL DATA PROTECTION

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top